• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem, które potrafi pobrać energię cieplną z otaczającej przyrody i przenieść ją do systemu grzewczego budynku przy jednoczesnym "przetworzeniu" jej na wyższy poziom energetyczny. Oznacza to, że energia cieplna przyrody pobierana jest przy niskiej temperaturze nośnika, np. gruntu, powietrza, itp., a przekazywana jest do systemu grzewczego budynku, ale już przy dużo wyższej temperaturze, tak jak to pokazano na rysunku. Proces ten zachodzi w obiegu chłodniczym pompy ciepła przy dostarczeniu elektrycznej energii napędowej. Miejsce skąd pobierane jest ciepło przyrody nazywamy dolnym źródłem ciepła, natomiast system grzewczy c.o lub c.w.u., górnym źródłem ciepła

Podstawą działania pompy ciepła są procesy termodynamiczne zachodzące w obiegu chłodniczym, w którym krąży czynnik chłodniczy. Jego najważniejszą własnością fizykochemiczną jest proces zmiany fazy przy pobieraniu ciepła - proces wrzenia w niskiej temperaturze. W parowniku po odzysku ciepła z powietrza atmosferycznego następuje odparowanie czynnika roboczego. Następnie para ta zostaje sprężona do bardzo wysokiego ciśnienia w sprężarce, a wraz z ciśnieniem bardzo mocno rośnie temperatura pary. W takiej postaci czynnik płynie do skraplacza, gdzie oddaje ciepło ( w wyniku czego temperatura czynnika chłodniczego obniża się ).

Skraplacz wykonany jest w postaci wymiennika ciepła w którym z jednej strony przepływa czynnik chłodniczy,
a z drugiej strony przepływa woda wodociągowa c.w.u.

Czynnik chłodniczy z wymiennika oddaje ciepło i przekazuje je wodzie. Po oddaniu ciepła, czynnik chłodniczy przepływa do zaworu dławiącego gdzie gwałtownie zostaje obniżone ciśnienie czynnika chłodniczego.
Z zaworu dławiącego czynnik chłodniczy w postaci cieczy (pary mokrej) przepływa do parownika, gdzie ponownie pobiera ciepło z powietrza, w wyniku czego wrze.

W ten sposób procesy wewnątrz pompy ciepła powtarzają się w sposób ciągły. Powietrze atmosferyczne przetłaczane wentylatorem dostarcza energii do obiegu czynnika roboczego, natomiast sprężarka napędzana jest energią elektryczną. Sprężarka i wentylator w pompie ciepła to jedyne elementy wymagające zasilania elektrycznego, jednak ilość tej energii jest wielokrotnie mniejsza niż ilość energii cieplnej jaka trafia do podgrzewania wody.

 

Pompy ciepła to nowoczesne urządzenia służące do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do tego celu pozyskuje energię zawartą w powietrzu atmosferycznym. Potrafi ono pozyskać aż 80% energii z natury, dzięki czemu jesteśmy w stanie obniżyć koszt ogrzewania c.w.u. do 80% a koszt ogrzewania c.o. do 50% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Innowacje techniczne zawarte w pompach ciepła sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem COP. Zgromadzoną wodę możemy podgrzać do +60'C, co sprawia, że pompa ciepła z dużym powodzeniem może stać się jedynym źródłem ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. typowego domu jednorodzinnego.

Zakres temperatur powietrza zasysanego do pompy ciepła mieści się w granicach od -25 do +43'C, co gwarantuje, ze pompa ciepła może pracować nieprzerwanie cały rok. Urządzenie można podłączyć do każdej istniejącej instalacji. Dzięki temu, nadaje się zarówno do realizowania nowych inwestycji jak i modernizacji istniejących instalacji grzewczych.