OfertaDla firm

Nasze instalacje dla klientów biznesowych uniezależniają od postępujących wzrostów cen energii. Udział kosztów wytworzenia produktu lub usługi ma fundamentalne znaczenie dla każdego biznesu. Wg Instytutu Energii Odnawialnej, począwszy do 2019 podmioty działające na terenie Polski, będą zmagać się ze wzrostem kosztów zakupu energii na poziomie od 20% do 60%.

Czynnik ten będzie miał fundamentalne znaczenie dla polityki kosztowej oraz skali rentowności. Jedną z form zabezpieczenia się przed obniżeniem rentowności na skutek wzrostu kosztów energii elektryczne, jest wprowadzenia rozwiązań zmierzających do samowystarczalności lub skutecznego ograniczenia zakupu drogiej energii elektrycznej.

Fotowoltaika dla biznesu to zdecydowanie najkrótszy czas zwrotu z inwestycji, ze względu na szczytową moc produkcji oraz wykorzystanie energii przypadające w trakcie dnia. Oszczędności w postaci energii niewykorzystanej podczas dni wolnych można odsprzedać do sieci energetycznej, generując dodatkowy przychód.

Fotowoltaika dla firm to:

Świetne zabezpieczenie pojazdów przed deszczem i śniegiem

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, którą każde przedsiębiorstwo może wykorzystać na własne potrzeby, obniżając tym samym rachunki za prąd

Zabezpieczenie przed wzrostem cen za energię elektryczną

FinansowanieInwestycji

WASTA Pure Energy to zespół, który za cel postawił sobie współpracę ze środowiskiem. Oszczędność energii, a co za tym idzie – mniejsze koszty finansowe w rozliczeniu wieloletnim, to tylko poboczne efekty korzystania z odnawialnych źródeł energii. Polepszenie warunków życia to już nie tylko najnowsza technologia ale i umiejętność zarządzania tym, czego mamy pod dostatkiem. Słońce, a raczej promieniowanie słoneczne – to daje nam niezliczone możliwości rozwoju. Innowacyjne rozwiązania pozwoliły nam na przetważanie energii słonecznej w prąd elektryczny za pomocą zjawiska jakim jest fotowoltaika, a to przede wszystkim mądre zarządzanie zasobami naturalnymi. Wiedza i doświadczenie pozwalają nam wprowadzić do Państwa domów jeszcze więcej słońca, a dokładniej energii, którą z niego uzyskamy. Szkolenia w zakresie pozyskiwania energii, jaką jest fotowoltaika, w których na bieżąco uczestniczymy przekładają się na fachową obsługę klientów z branży OZE.

ETAPY NASZEj WSPÓŁPRACY

audyt energetyczny
projekt instalacji
SPECYFIKACJA TECHNICZNA I WYCENA PROJEKTU
sporządzenie wniosku i niezbędnych dokumentów o dofinansowanie na realizację inwestycji
kontakt z odpowiednimi instytucjami
montaż instalacji