Program Mój Prąd ma być kontynuowany w pierwszej połowie 2021 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poddaje analizie obecną sytuację, aby móc opracować najlepszy i najkorzystniejszy plan finansowania dla elektrowni fotowoltaicznych. Na chwilę obecną, planowana jest kontynuacja programu, a nabór do jego trzeciej edycji rozpocznie się w pierwszej połowie 2021 roku. W tym artykule wskażemy wymagania, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o dofinansowanie, a także omówimy cały program i jego założenia.

Spis treści

 1. Czym jest program Mój Prąd?
 2. Kto może ubiegać się o dotację Mój Prąd?
 3. Jak złożyć wniosek?
 4. Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie?
 5. Ile razy można skorzystać z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd?

Czym jest Program Mój Prąd?

Program Mój Prąd jest unikatowym projektem na skalę naszego kraju, który ma na celu wsparcie osób fizycznych, które pragną rozwijać energetykę prosumencką w Polsce, a zwłaszcza mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV). Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z małych instalacji PV.

Kto może ubiegać się o dotację Mój Prąd?

Z dotacji w ramach Programu Mój Prąd mogą skorzystać osoby fizyczne, które posiadają już instalację fotowoltaiczną, a także wytwarzają energię elektryczną na swoje potrzeby. Warunkiem koniecznym jest również posiadanie zawartej umowy, która kompleksowo reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji[1].

Jak złożyć wniosek?

Od drugiego naboru, czyli 31.03.2020 r. Program jest obsługiwany drogą elektroniczną, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w związku z trzecią edycją Programu, której nabór ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2021 r.

Aby ubiegać się o dofinansowanie przez stronę GOV.pl, należy upewnić się, że:

 • Posiadamy login oraz hasło do profilu zaufanego, telefon komórkowy oraz podpis kwalifikowany lub e-dowód;
 • Kopię faktur za dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • Dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie;
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucji (OSD), które potwierdzi montaż licznika wraz z Punktem Poboru Mocy. Należy pamiętać, że musi zawierać minimum informacji, które są ujęte we wzorze;
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (obowiązuje tylko osoby fizyczne, które podjęły się samodzielnego montażu instalacji, posiadając niezbędne kwalifikacje).

 

Warto wspomnieć, że zarówno usługa, jak i cały proces są bezpłatne.

Dodatkowo, dla naszych Klientów istotne jest to, że dopełnienie wszelkich formalności leży po naszej stronie. Dzięki temu zyskują oni pewność, że cały proces odbędzie się bezproblemowo i przyjemnie.

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie?

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie gov.pl, aby ubiegać się o dofinansowanie, nasza instalacja musi spełniać szereg warunków. Są to:

 • Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000 PLN, a także nie może wynieść więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;
 • Dofinansowaniu podlegają instalacje, które zostały przyłączone po  23.07.2019 r.;
 • Dofinansowania udziela się jedynie projektom, które zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • Dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy na zakup oraz dystrybucję energii elektrycznej;
 • Aby otrzymać dofinansowanie, nasz wniosek musi zostać zaakceptowany przez NFOŚiGW, a także zatwierdzony przez ministra Energii;
 • Nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności;
 • Instalowane urządzenia muszą być nowe, a data ich produkcji nie może być starsza niż 24 miesiące przed montażem;
 • Osoba otrzymująca dotacje, zobowiązana jest do korzystania z instalacji (w lokalizacji wskazanej we wniosku) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Dotacja nie obejmuje instalacji, które zostały sfinansowane z innych środków publicznych takich jak np. „Czyste powietrze”, co oznacza, że możemy ubiegać się tylko o jedno źródło dofinansowania na daną instalację;
 • Jeżeli przedstawimy koszty zakupu oraz montażu instalacji, która została dofinansowana ze środków Mój Prąd do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, przedstawiona kwota zostanie pomniejszona o kwotę otrzymaną z dofinansowania.[2]

Ile razy można skorzystać z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd?

Warto wiedzieć, że dotacja pochodząca z programu Mój Prąd udzielana jest na daną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE), a nie na osobę fizyczną. W praktyce oznacza to, że jeżeli Beneficjent posiada dwa domy, na każdym z nich posiada instalację spełniająca wskazane wcześniej warunki, może on ubiegać się o dotacje więcej niż jeden raz, składając odpowiednie wnioski na każdą instalację osobno.

Jeżeli jesteś osobą, dla której duże znaczenie ma oszczędność, a także poszukuje sposobów na opłacalną i przyszłościową inwestycję, warto zainteresować się fotowoltaiką. Jak widać, dzięki Programom takim jak ten, założenie swojej instalacji nie musi wiązać się z dużymi kosztami, a w ciągu następnych kilku lat inwestycja się zwróci.

Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego. Pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przemysłu fotowoltaicznego, a także podjąć najlepszą decyzję w kwestii instalacji.

 

[1][2] https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

Udostępnij post
admin

Polecane artykuły

Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę?
Fotowoltaika

Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę?

Rynek fotowoltaiki wciąż dynamicznie się rozwija. Fotowoltaika zapewnia niemal darmowe źródło energii, przez długi czas. Jest nadal często wybierana, przyczyniają

Czytaj
Ceny prądu w 2022 wciąż rosną – wybierz fotowoltaikę!
Fotowoltaika

Ceny prądu w 2022 wciąż rosną – wybierz fotowoltaikę!

Rachunki za energię elektryczną znacznie wzrosły w 2022. Niestety nadal będą się zwiększać. Aby je znacznie zmniejszyć nawet do kilkudziesięciu

Czytaj
Jakie diody stosuje się w panelach fotowoltaicznych?
Fotowoltaika

Jakie diody stosuje się w panelach fotowoltaicznych?

Systemy fotowoltaiczne to skomplikowane i zaawansowane technologicznie moduły, starannie opracowane w taki sposób, aby czerpanie i pobieranie energii elektrycznej wprost

Czytaj