Fotowoltaika Namysłów – Panele i instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika Namysłów - Panele i instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się sporym zainteresowaniem ze względu na wiele korzyści. To już nie tylko systemy zapewniające dodatkowe źródło prądu – dzisiejsze technologie umożliwiają nawet całkowite zaopatrzenie w energię gospodarstw mieszkalnych. Możliwe jest również tworzenie przemysłowych elektrowni i generowanie zysków na sprzedaży aukcyjnej prądu. Panele fotowoltaiczne jednak są stosunkowo drogie, więc wielu klientów prywatnych oraz inwestorów waha się przed ich zakupem. Można jednak w łatwy sposób uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki, mieszkańcy miejscowości Namysłów oraz okolic mogą zawsze liczyć na nasze wsparcie w tej kwestii.

Program rządowy 5000 +

Jednym z ciekawszych form dofinansowania jest pomoc potocznie zwana jako program Mój Prąd Został on ogłoszony 23 lipca 2019 r. a środki przeznaczone na ten cel można wykorzystać przez 5 letni okres trwania projektu. Na dopłaty dla osób przygotowujących instalację, przeznaczono kwotę 1 mld złotych, z czego do stycznia 2020 roku wykorzystano niewiele ponad 100 mln zł z tego systemu. Pieniądze na dofinansowanie do fotowoltaiki wciąż więc mogą pomóc jeszcze niejednemu inwestorowi.

Dla kogo dopłaty na fotowoltaikę?

Aby wykorzystać środki z tego projektu trzeba spełnić określone kryteria. Przede wszystkim ważna jest moc przyszłej elektrowni. Program obowiązuje wszystkie gospodarstwa domowe decydujące się na instalację farmy fotowoltaicznej o określonej mocy wynoszącej 2-10 kW. Dodatkowo wniosków o dofinansowanie nie mogą składać również posiadacze elektrowni, którzy przed ogłoszeniem naboru do programu zakończyli już montaż instalacji.
Wsparcie finansowe do elektrowni słonecznej przy mniejszych elektrowniach ma pokryć połowę kosztów kwalifikowanych. Zaliczane są do nich zarówno koszty zakupu paneli i dodatkowych systemów, jak również sam montaż instalacji fotowoltaicznej. W przypadku większych elektrowni i przy wyższych kosztach jej przygotowania dofinansowanie ma wynieść do 5000 złotych.

Czas i miejsce składania wniosku

Projekt dofinansowania został przedstawiony na 5 letni okres, który trwać będzie do 2024 roku. W tym czasie w dowolnym terminie można składać wnioski o dofinansowanie, pamiętając o spełnieniu wymagań kwalifikujących. Dopóki wystarczy środków z rządowego programu można ubiegać się o dofinansowanie, zatem długość trwania i dostępność środków zależy jedynie od zainteresowania programem. Osoby ubiegające się o takie środki muszą złożyć odpowiednie wnioski do oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można je składać w dowolnej formie, zarówno papierowej, drogą pocztową lub kurierem.

Krok po kroku jak złożyć wniosek

Przed przystąpieniem do składania zaświadczeń o dofinansowanie do fotowoltaiki, trzeba spełnić określone kryteria zakończenia inwestycji, czyli:
– musi być dokonany zakup i montaż instalacji PV
– posiadacz farmy fotowoltaicznej posiada podpisaną umowę dwustronną z dystrybutorem prądu
– klient posiada zainstalowany licznik dwukierunkowy.
Przyłączenie instalacji nie może dodatkowo nastąpić wcześniej niż data ogłoszenia naboru wniosków.
Następnie trzeba przystąpić do przygotowania wniosku. Można go złożyć osobiście, wysłać pocztą, a także wypełnić przez stronę internetową i podpisać elektronicznie. Do wniosku należy dołączyć:
1. dane identyfikacyjne, adres, rachunki bankowe wnioskodawcy
2. dokładne zestawienie danych dotyczących parametrów instalacji. Uwzględniać one muszą lokalizację, własności farmy słonecznej oraz jej dane techniczne
3. Oświadczenie zgodności wnioskodawcy z programem priorytetowym
4. Dodatkowe załączniki.

Oprócz wniosku, podczas rejestracji w programie potrzebne są również inne dokumenty:
– oświadczenie dotyczące przetwarzania danych wnioskodawców
– podczas samodzielnego montażu instalacji trzeba również stosowne oświadczenie potwierdzające takie działania
– dowód zapłaty za akcesoria fotowoltaiczne
– kopia faktury za nabycie i instalację farmy słonecznej. Faktura musi zawierać adnotację Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd

Jak widać, składanie wniosków jest dość skomplikowanym procesem. Instalatorzy fotowoltaiki mieszkający w pobliżu miejscowości Namysłów, nie muszą jednak organizować tego procesu samodzielnie. Nasza firma zapewnić może pełną obsługę podczas starania się o dofinansowanie, podpowiemy również co zrobić, aby spełnić określone warunki instalacji.