fb
Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki, której dynamiczny rozwój można obserwować już od wielu lat. Jest to tak zwana „zielona energia” – innowacyjny proces, który prowadzi do uzyskania prądu ze słońca.

Przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną, dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, to najbardziej podstawowa forma energii, jaką można obecnie uzyskać. Za popularność fotowoltaiki oraz jej szerokie zastosowanie odpowiadają przede wszystkim dwa powody – ekologiczny oraz praktyczny (ekonomiczny). Na zakup instalacji fotowoltaicznej decydują się różne podmioty: osoby prywatne, rolnicy, przedsiębiorstwa oraz instytucje.

Fotowoltaika

– co to jest i dlaczego się opłaca?

Jak zostało już wcześniej wspomniane, fotowoltaikę wykorzystuje się w celu pozyskiwania energii. Proces ten może zachodzić, dzięki zjawisku konwersji (przemiany) promieniowania słonecznego w prąd elektryczny, do którego dochodzi za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych. Wygenerowany prąd jest przekazywany do inwertera (nazywanego także falownikiem) będącego niezbędnym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej. Wszystko przez to, że w urządzeniu tym dokonuje się zamiana prądu stałego w zmienny, który mieszkańcy używają później do zasilania sprzętów znajdujących się w zamieszkiwanym przez nich domu. W razie powstania nadwyżek energii możliwe jest przekazanie ich do sieci i spożytkowanie przez użytkowników w przyszłości.

Fotowoltaika ma wiele zalet, które wyróżniają ją na tle pozostałych rodzajów energii uzyskiwanych z innych źródeł alternatywnych. Jej główna mocna strona to duża dostępność i możliwość zastosowania niemal wszędzie. W zależności od intensywności promieniowania słonecznego na powierzchnię Ziemi różna może być jednak ilość pozyskanej na danym obszarze energii.

Niezaprzeczalnym atutem fotowoltaiki jest również wysoka opłacalność. Taka inwestycja, mimo że początkowo wymaga wygospodarowania sporej kwoty, na późniejszym etapie pozwala oszczędzić na rachunkach za prąd i całkowicie zwraca się mniej więcej po upływie 7-10 lat, a żywotność paneli (przy ich właściwej eksploatacji) wynosi nawet 30 lat.

Od czego jest zależna moc instalacji fotowoltaicznej? Na ten parametr wpływa kilka czynników, wśród których wymienia się między innymi: wymiary i kąt nachylenia dachu, wielkość gruntu, na którym ma znaleźć się instalacja, zacienienie danej przestrzeni oraz usytuowanie konkretnego miejsca i jego ekspozycja względem słońca. Zatem moc wybieranej instalacji należy dopasować do panujących warunków oraz indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego, któremu ma ona służyć.

Fotowoltaika w Polsce

Rynek fotowoltaiczny w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie i wszystko wskazuje na to, że trend ten utrzyma się także w najbliższej przyszłości, a odnawialne źródła energii nadal będą cieszyły się dużą popularnością. Warto podkreślić, że tendencje wzrostowe w tym względzie są dostrzegalne nie tylko na terenie naszego kraju, ale także w całej Unii Europejskiej i w innych częściach świata. Obecnie udział OZE w ogólnej produkcji prądu w Polsce wynosi około 15%. Praktyka pokazuje, że najwięcej inwestycji tego typu to tak zwane mikroinstalacje fotowoltaiczne, a więc źródła energii odnawialnej montowane przy domach jednorodzinnych.

Fotowoltaika jako gałąź gospodarki

Każdy, kto zdecyduje się na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (takich jak fotowoltaika), pozwala sobie w znacznym stopniu ograniczyć wydatki. Tym bardziej że nadwyżki energii, która nie zostanie spożytkowana, można odsprzedać i tym samym dodatkowo zarobić. W zależności od ilości zainstalowanych paneli słonecznych możliwe jest zredukowanie kosztów opłacania energii elektrycznej, a nawet pozyskiwanie jej całkowicie za darmo. Należy wspomnieć, że instalacja fotowoltaiczna u indywidualnych użytkowników może zostać zamontowana w różnych miejscach – najczęściej są to dachy domów albo tak zwane farmy słoneczne. Z kolei rolnicy, wśród których fotowoltaika także cieszy się dużym uznaniem, wykorzystują w tym celu budynki gospodarcze i inwentarskie oraz nieużytki rolne.

Fotowoltaika – dofinansowania

Montaż instalacji fotowoltaicznej to inwestycja, która niekiedy znajduje się poza zasięgiem finansowym wielu realnie zainteresowanych nią osób. Jest jednak dobra wiadomość – istotnym wsparciem są programy dodatkowego wsparcia, dzięki którym można uzyskać środki pieniężne przeznaczone właśnie na ten cel. Zwykle nie jest to całkowita kwota, tylko jej część, ale w większości przypadków stanowi to kluczową pomoc zwłaszcza dla właścicieli domów jednorodzinnych. W związku z tym warto na bieżąco śledzić informacje na temat dostępnych rządowych (i nie tylko) programów dopłat do fotowoltaiki i w przypadku spełnienia wskazanych wymogów ubiegać się o nie.

Jak obliczyć potrzebną moc paneli fotowoltaicznych?

Co robić, aby wyliczyć, ile energii zużywa dom? Pomocne są tutaj specjalne kalkulatory, które na podstawie wzorów matematycznych pozwalają określić moc, jaką powinna posiadać instalacja fotowoltaiczna, w którą chce się zainwestować. Dokonując takich obliczeń, zwraca się uwagę przede wszystkim na: dotychczasowe miesięczne koszty rachunków za prąd, czy kąt nachylenia dachu oraz jego usytuowanie względem poszczególnych kierunków świata. Dzięki takiej analizie można określić zarówno moc samej instalacji, jak i niezbędną ilość paneli, którą należy zamontować oraz szacowany koszt tego typu inwestycji.

Nasłonecznienie w Polsce a fotowoltaika

Ogromny wpływ na funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznych mają panujące w danym miejscu warunki meteorologiczne, a szczególnie nasłonecznienie (określane jako ilość energii słonecznej docierającej do danego kraju), które ma charakter rozproszony i cechuje się cyklicznością dobową oraz roczną. Jak pod tym względem wygląda Polska? Czy jej położenie geograficzne jest atutem, czy też wadą? Okazuje się, że mierzone na terenie naszego kraju nasłonecznienie jest na tyle dobre, że sprzyja rozwojowi energetyki słonecznej. Najlepiej wypadają centralne i południowe regiony Polski, warto więc z tego korzystać. Jednocześnie trzeba zwracać uwagę na to, że natężenie nasłonecznienia jest uwarunkowane przez wpływ niektórych zjawisk klimatycznych, chociażby takich jak: zachmurzenie oraz zanieczyszczenie powietrza. Ponadto nasłonecznienie jest różne w trakcie poszczególnych pór roku – kumuluje się wiosną oraz latem, z kolei zimą jest go najmniej. Jednak nawet w tym okresie panele fotowoltaiczne spełniają zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Budowa paneli fotowoltaicznych – to warto wiedzieć

Poszczególne panele fotowoltaiczne są zbudowane z wielu, złączonych ze sobą modułów, które z kolei składają się z ogniw fotowoltaicznych produkowanych z materiałów półprzewodnikowych. Generowanie przez nie napięcia elektrycznego jest możliwe dzięki zjawisku fotowoltaicznemu. Wyróżnia się trzy rodzaje fotoogniw: I, II oraz III generacji, a więc odpowiednio – monokrystaliczne, cienkowarstwowe oraz barwnikowe. Systemy fotowoltaiczne stosowane w przypadku budynków mieszkalnych są tworzone przez moduły połączone ze sobą szeregowo (tworząc tzw. łańcuchy) albo równolegle (prowadząc do powstania macierzy). Ponadto stosuje się również dwa układy – on-grid (połączone z istniejącymi sieciami energetycznymi) oraz off-grid (będące autonomicznymi, samodzielnymi źródłami energii).

Zgłaszanie instalacji fotowoltaicznej do sieci – co warto wiedzieć?

W związku z montażem instalacji fotowoltaicznej każdy właściciel, określany mianem odbiorcy końcowego, ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie odpowiedniego operatora. Zgłoszenie wiąże się z koniecznością podania między innymi informacji takich jak: dane osobiste, dane techniczne instalacji, jej maksymalną moc i dokładną lokalizację, rodzaj wykorzystanego OZE, czy wykorzystany tym urządzeń. Związane z tym szczegóły reguluje ustawa Prawo energetyczne. Następnie operator dokonuje montażu tak zwanego czynnika dwukierunkowego. Etap finalny to podpisanie umowy regulującej sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej.

Zasady działania paneli fotowoltaicznych

Wiele osób nieposiadających specjalistycznej wiedzy technicznej zastanawia się, jak działają panele fotowoltaiczne. Fundamentem jest tutaj układ składający się z kilku istotnych sprzętów – generatora PV, inwertera, liczników zużycia i produkcji energii, jak również wymaganego okablowania oraz wsporników służących do montażu paneli. Podstawowy elementy instalacji fotowoltaicznych to ogniwa, które łączą się ze sobą, tworząc moduły osadzane następnie w aluminiowej ramie. Wymiary pojedynczego modułu fotowoltaicznego to mniej więcej metr na dwa metry.

Jaki rodzaj instalacji wybrać?

Względem fotowoltaiki wykorzystuje się dwa podejścia. Pierwsze zakłada, że wytwarzana energia elektryczna jest wykorzystywana jedynie na potrzeby konkretnego gospodarstwa domowego i zamieszkującej je rodziny, a ewentualne nadwyżki są gromadzone we własnym zakresie. Druga opcja polega na przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej do zewnętrznej sieci energetycznej oraz przekazywaniu do niej powstałych nadwyżek energii.

Aktualnie, względem rozwoju fotowoltaiki, prezentowane są pozytywne prognozy. Najbliższy czas zapewne pokaże, że jest to branża, której pozycja będzie z roku na rok jeszcze bardziej się umacniała. Potwierdzi to tylko coraz częściej wymieniane współcześnie zdanie, stwierdzające, że fotowoltaika to przyszłość.

Fotowoltaika

Na jakich rodzajach dachu można zamontować panele fotowoltaiczne?

Gdzie montuje się instalację fotowoltaiczną? Istnieją dwa podstawowe systemy montażowe. Jedno z dostępnych rozwiązań zakłada ulokowanie paneli na specjalnych konstrukcjach

Czytaj
Fotowoltaika

Budowa panelu fotowoltaicznego

Każdy, kto zastanawia się nad montażem własnej fotowoltaiki, powinien najpierw poznać dokładną budowę takiego systemu oraz sposób działania. Tak profesjonalne

Czytaj
Fotowoltaika

Nowe zasady w kwestii rozliczeń prądu pozyskanego z fotowoltaiki

Czy w 2022 roku wciąż opłaca się instalować fotowoltaikę i decydować na tego typu inwestycję? Wiele osób ma w głowie

Czytaj
Fotowoltaika

Na co zwrócić uwagę przy zakupie i montażu fotowoltaiki?

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu swojego domu, firmy, bądź na gruncie w przypadku gospodarstw rolnych, to bez dwóch zdań niezwykle

Czytaj
Fotowoltaika

Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę?

Rynek fotowoltaiki wciąż dynamicznie się rozwija. Fotowoltaika zapewnia niemal darmowe źródło energii, przez długi czas. Jest nadal często wybierana, przyczyniają

Czytaj
Fotowoltaika

Ceny prądu w 2022 wciąż rosną – wybierz fotowoltaikę!

Rachunki za energię elektryczną znacznie wzrosły w 2022. Niestety nadal będą się zwiększać. Aby je znacznie zmniejszyć nawet do kilkudziesięciu

Czytaj

NASI PARTNERZY

Jako certyfikowany importer, partner oraz dystrybutor współpracujemy tylko z prestiżowymi markami tj: