Fotowoltaika

Fotowoltaika – co to jest i dlaczego się opłaca?

Fotowoltaika jest procesem, który prowadzi do uzyskania prądu z promieni słonecznych. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii możemy pozyskiwać energię z promienii słonecznych, czyli w najbardziej podstawowy sposób, jaki istnieje.

Fotowoltaika – do czego służy?

Fotowoltaika pozwala nam na uzyskanie energii elektrycznej z promieni słonecznych. Działanie tego procesu opiera się na zjawisku konwersji promieniowania słonecznego w prąd elektryczny dzięki panelom fotowoltaicznym. Wygenerowany w ten sposób prąd jest prowadzony do inwertera, który przekształca go w prąd zmienny, czyli taki, jakim zasilamy cały dom.

Fotowoltaika ma tę przewagę nad innymi metodami pozyskiwania energii alternatywnej, że może być ona stosowana praktyczne w każdym miejscu na świecie, a warunki atmosferyczne nie wpływają aż tak gwałtownie na możliwości jej pozyskiwania.

Moc instalacji fotowoltaicznej jest zależna od tego, jakie warunki posiadamy, tzn. od powierzchni naszego dachu lub gruntu, na którym mogą zostać zamontowane panele fotowoltaiczne. Im więcej ich zainstalujemy, tym więcej prądu będzie generowane.

Fotowoltaika pozwala na długofalowe oszczędności wynikające ze znaczącego obniżenia rachunków za energię elektryczną. Warto zauważyć, ze ceny prądu nieustannie rosną, a odpowiednio dobrana instalacja pozwala niemal całkowicie zrezygnować z energii płynącej z konwencjonalnych źródeł. Odpowiednio dobrana instalacja pozwala na zwrot kosztów inwestycji nawet w przeciągu 7 lat!

Fotowoltaika w Polsce

Rynek fotowoltaiczny w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i nieustannie wykazuje się tendencją wzrostową. Bierze się to ze znaczącego wpływu Unii Europejskiej i jej wymogów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Udział OZE w ogólnej produkcji prądu ma wynosić 15% do 2020 roku, co również przyczynia się do zwiększania udziału energii elektrycznej z OZE. Od ostatnich kilku lat obserwujemy olbrzymi rozwój fotowoltaiki w kraju z 2,1 MW do 219,2 MW.

Fotowoltaika jako gałąź gospodarki

Energia wytwarzana dzięki fotowoltaice pozwala na dużą oszczędność pieniędzy, nie tylko dzięki temu, że produkujemy prąd zaspokajający nasze potrzeby, ale także dzięki temu, ze nadwyżki energii możemy sprzedać.

Dofinansowania do fotowoltaiki

Duży skok rozwojowy fotowoltaiki to również zasługa ustawom o OZE, które dokładnie regulują sprawy dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych, co pozwala nam znacząco zredukować koszty. Wzrosty cen prądu sprawiają, że coraz więcej osób prywatnych interesuje się alternatywnymi źródłami energii, co przekłada się na większe zainteresowanie nimi.

Rolnicy dodatkowo mają możliwość skorzystania z ulgi inwestycyjnej na obiekty środowiskowe, co prowadzi do jeszcze większej oszczędności, m.in. skorzystanie z ulgi na rzecz wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcji energii z OZE – wiatru, biogazu, słońca czy wód. Ulga ta może wynosić aż do 25%.

Jaki rodzaj instalacji fotowoltaicznej wybrać?

Wytworzoną za pomocą paneli fotowoltaicznych energię elektryczną możemy wykorzystać tylko w naszym gospodarstwie, a jej nadwyżki gromadzić w akumulatorach (instalacja typu off-grid) lub przyłączyć instalację fotowoltaiczną do zewnętrznej sieci energetycznej i oddawać do niej nadwyżkę wyprodukowanej energii (instalacja typu on-grid). Pierwsza opcja wymaga dodatkowego zainwestowania w magazyn energii, co powoduje wzrost kosztów całej instalacji.

Fotowoltaika – zasada działania

Panele fotowoltaiczne, które znamy dziś są efektem pracy wielu naukowców, którzy przez lata poznawali zasady działania fizyki. Na czym dokładnie polega proces wytwarzania prądu z promieni słonecznych?

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła na energię elektryczną na poziomie atomowym. Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że pochłaniają fotony światła i uwalniają elektrony. Gdy te wolne elektrony zostaną wychwycone, powstaje prąd elektryczny, który można wykorzystać jako elektryczność służącą do zasilania urządzeń elektrycznych w naszym domu.

Kto odkrył fotowoltaikę?

Efekt fotoelektryczny został po raz pierwszy zauważony i poddany badaniom przez francuskiego fizyka Edmunda Bequerela w 1839 roku, który odkrył, że niektóre materiały wytwarzają niewielkie ilości prądu elektrycznego pod wpływem światła słonecznego. W 1905 roku Albert Einstein opisał naturę światła i efekt fotoelektryczny, który stanowi podstawę fotowoltaiki. Pierwszy moduł fotowoltaiczny, stanowiący prototyp dzisiejszych paneli fotowoltaicznych, został zbudowany przez Bell Laboratories w 1954 roku. Był on przedstawiany jako rodzaj baterii, jednak koszty jego produkcji i instalacji sprawiły, że był on absolutnie nieosiągalny dla przeciętnego obywatela.

Ze względy na kryzys energetyczny w latach 70. zaczęto ponownie rozważać komercyjne zastosowanie paneli fotowoltaicznych.

Ogniwo fotowoltaiczne – jak działa?

Ogniwa fotowoltaiczne, zwane również ogniwami słonecznymi są wykonane z materiałów półprzewodnikowych, takich jak krzem, stosowanych w przemyśle mikroelektronicznym. W przypadku ogniw słonecznych cienka płytka półprzewodnikowa jest specjalnie obrabiana, aby utworzyć pole elektryczne, dodatnie z jednej strony i ujemne z drugiej. Kiedy energia świetlna pochodząca ze słońca uderza w ogniwo, elektrony są wyrzucane z atomów materiału półprzewodnikowego. Jeśli przewodniki elektryczne są połączone z dodatnią i ujemną stroną, tworząc obwód elektryczny, elektrony mogą zostać wychwycone w postaci prądu elektrycznego – to znaczy elektryczności. Ta energia elektryczna może być następnie wykorzystana do zasilania urządzeń w naszym domu.

Szereg ogniw słonecznych połączonych ze sobą elektrycznie i zamontowanych w konstrukcji nośnej lub ramie nazywa się modułem fotowoltaicznym i to właśnie one tworzą panele fotowoltaiczne znane nam z dachów naszych domów.

Fotowoltaika w 2022 roku – ważne zmiany od 1 kwietnia
Fotowoltaika

Fotowoltaika w 2022 roku – ważne zmiany od 1 kwietnia

Posiadacze paneli fotowoltaicznych muszą przygotować się na zapowiadane na 2022 rok zmiany w zakresie metod rozliczania nadwyżek wyprodukowanej energii. Głównym

Czytaj
Magazyn energii dla fotowoltaiki – czym jest i jak wybrać najlepszy?
Fotowoltaika

Magazyn energii dla fotowoltaiki – czym jest i jak wybrać najlepszy?

Polacy stawiają na odnawialne źródła energii – największą popularnością cieszą się instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu ludzie dbają o środowisko naturalne,

Czytaj
Boom w fotowoltaice – w czym tkwi jej fenomen?
Fotowoltaika

Boom w fotowoltaice – w czym tkwi jej fenomen?

Tak zwany boom w fotowoltaice trwa w najlepsze – instalacji tego typu przybywa w Polsce w bardzo szybkim tempie, co

Czytaj
Fotowoltaika dla domu 100m2, 130m2, 200 m2
Fotowoltaika

Fotowoltaika dla domu 100m2, 130m2, 200 m2

Specjaliści przewidują, że w ciągu kilku następnych lat, będziemy obserwować nadal dynamiczny rozwój fotowoltaiki. Także będą ją wybierać coraz częściej 

Czytaj
Nowe zasady rozliczania prosumentów – gorsze o 1000 zł rocznie
Fotowoltaika

Nowe zasady rozliczania prosumentów – gorsze o 1000 zł rocznie

Jak zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu mogą wpłynąć na portfele Polaków, którzy zamontują panele PV w swoich gospodarstwach po 1

Czytaj
Farmy Fotowoltaiczne – Dzierżawa Gruntu
Fotowoltaika

Farmy Fotowoltaiczne – Dzierżawa Gruntu

Sytuacja dla inwestorów decydujących się na instalację paneli fotowoltaicznych nigdy nie była lepsza. Polska do 2020 roku jest zobowiązana do

Czytaj

Odnawialne źródła energii są jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi energetyki. Obecnie na całym świecie prowadzona jest polityka, której celem jest spowodowanie, aby to właśnie energia odnawialna stanowiła główne źródło zasilania na całej planecie. Jest to również szansa dla nas, na zminimalizowanie nie tylko szkód wynikających z działalności człowieka w kontekście środowiska, ale również na długofalową oszczędność pieniężną. Poznaj lepiej świat fotowoltaiki wraz z naszymi specjalistami!

UZYSKAJ BEZPŁATNĄ WYCENĘ

Korzystając z naszego formularza łatwo uzyskasz wycenę swojej instalacji fotowoltaicznej

NASI PARTNERZY

Jako certyfikowany importer, partner oraz dystrybutor współpracujemy tylko z prestiżowymi markami tj: