Mały Trójpak Energetyczny 2013 jest zmianą ustawy Prawa energetycznego, która przyjęta została 26 lipca 2013 r. Trójpak energetyczny powstał w celu uniknięcia kar finansowych nałożonych na Polskę poprzez brak wdrożenia unijnych dyrektyw dotyczących gazu i energii elektrycznej. Poselski projekt nowelizacji Prawa energetycznego implementuje najważniejsze postanowienia, oddalając kary. Mianowicie są to zapiski, które informują o otwarciu rynku gazu, o obrocie hurtowym dotyczącego gazowego obliga giełdowego, o zwiększeniu praw konsumenta i dostarczają zagadnienia na temat wsparcia odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie. Trójpak energetyczny dotyczy prawa gazowego, energetycznego, ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz ustawę wprowadzającą te ustawy.

Ustawa OZE Mały Trójpak – jakie zmiany wprowadza?

Jeżeli chodzi o Mały Trójpak w odniesieniu do OZE, wprowadza on następujące zmiany i ułatwienia, między innymi:

  • Wprowadza system pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w OZE.
  • Brak opłaty przyłączeniowej dla instalacji PV.
  • Instalacja fotowoltaiczna zwolniona jest z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę.
  • Osoba, która posiada instalację fotowoltaiczną i chce odsprzedawać nadwyżkę prądu, nie ma konieczności posiadania działalności gospodarczej.
  • Zmienia podmioty, które mają obowiązek nabywania i umarzania świadectw pochodzenia.
  • Nadmiar elektrycznej energii sprzedawany jest aż po 80% średniej ceny energii z poprzedniego roku.
  • Koszt montażu licznika dwukierunkowego pokrywa lokalny operator.
  • Wprowadza nowe zapiski, które są obowiązkowe w umowach przyłączeniowych.

Mały Trójpak Energetyczny projekt – podsumowanie

Nowelizacja ustawy Prawa energetycznego o Trójpak Energetyczny pozwala wdrożyć pełniejsze przepisy unijne, które promują wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej. Z roku na rok korzystanie z tak nowoczesnych technologii, które niwelują negatywny wpływ człowieka na środowisko, stają się coraz popularniejsze. Co więcej, wpływają na ogromne oszczędności, co zauważyć choćby podczas płacenia rachunków za prąd. Trójkąt Energetyczny to także zasady regulujące rynek wewnętrzny energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Co więcej, ustawa nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek dostarczania informacji o ich wszelkich prawach, o możliwym wnoszeniu skarg oraz rozstrzyganiu sporów. To także spisane informacje na temat okresu obowiązywania umowy sprzedaży, warunków jej rozwiązania, możliwości otrzymania pomocy w przypadku awarii i pomaga zapoznać się z taryfami. Rozwój odnawialnej energetyki jest nieodwracalnym działaniem Unii Europejskiej i poszczególnych państw. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o OZE idą w kierunku energetyki rozproszonej, dlatego wdraża się nowe ustawy i rozporządzenia, które będą sprzyjały rozwojowi energii źródeł odnawialnych również w naszym kraju, zwłaszcza że rośnie ich popularność ze względu na szereg korzyści.

Udostępnij post
admin

Polecane artykuły

Post image
Fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne?

Jednym z ekologicznych rozwiązań na pozyskiwanie energii odnawialnej są panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Jednak, które urządzenie wybrać? Obydwie metody

Czytaj
Post image
Fotowoltaika

Żywotność paneli fotowoltaicznych

Obecnie gwarancja na panele fotowoltaiczne wynosi między 10 a 15 lat. Wcześniejsze generacje natomiast były objęte inną gwarancją, a ich

Czytaj
Post image
bez kategorii

Mały Trójpak Energetyczny – co to jest?

Mały Trójpak Energetyczny 2013 jest zmianą ustawy Prawa energetycznego, która przyjęta została 26 lipca 2013 r. Trójpak energetyczny powstał w

Czytaj