GRID

KARUZELA

DLACZEGO MY

• analiza i indywidualna wycena - biorąc po uwagę różnorodne potrzeby naszych klientów, moc produkcyjna inwestycji jest zawsze dopasowana do obecnych oraz przyszłych potrzeb użytkownika
• stała i merytoryczna opieka nad inwestycją - dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w realizacji inwestycji o zwiększonej mocy produkcji oraz instalacji przydomowych, doradzimy w wyborze optymalnej technologii oraz komponentów
• dobór odpowiednich komponentów – wieloletnia współpraca z producentami fotowoltaiki pozwala nam na ocenę jakości oraz rekomendację rozwiązań zapewniających długie i bezproblemowe użytkowanie, również po okresie gwarancji
• niezbędny sprzęt i zaplecze technologiczne - nasza samowystarczalność, park maszynowy oraz narzędzia, zabezpieczają całościowo proces budowy
• pełna współpraca z klientem - począwszy od analizy opłacalności, poprzez przygotowanie dedykowanego projektu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej

rekomendacje

Działając przez lata na międzynarodowym rynku zrealizowaliśmy wiele projektów z których nasi klienci do dnia dzisiejszego są zadowoleni.

FormularzRekrutacyjny

Administratorem Państwa danych jest Beata i Piotr Wardęga prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Beata Wardęga, Piotr Wardęga „WASTA” s.c., ul. Spółdzielcza 7/14, 63-600 Kępno, NIP Spółki 619 202 03 02.

Dane które przetwarzamy, zostały nam przekazane przez Ciebie podczas wypełnienia formularza  na stronie www.wasta.com.pl, od użytkowników poczty elektronicznej należącej do domeny wasta.com.pl, zostały przez nas zebrane podczas Twojej aktywności na naszych stronach internetowych lub otrzymaliśmy je podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych np. na konferencjach, targach, telefonicznie itp. bądź pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest obsługa zapytań z formularza dostępnego na naszej stronie, obsługa składanych przez Ciebie zamówień na adres biuro@wasta.com.pl, telefonicznie oraz bezpośrednio u naszych przedstawicieli, jak również realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy. Twoje dane przetwarzamy również podczas wysyłki newslettera do którego się zapisałeś. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WASTA przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

 • zapewnienie bezpieczeństwa serwisu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników na stronie internetowej w celu rozwijania i ulepszania funkcjonalności serwisu internetowego, szacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników oraz informowaniu Cię o produktach, którymi możesz być zainteresowany oraz ofertach specjalnych;
 • prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail, wysyłkę newslettera lub telefon;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych do biura w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • realizacji zgłoszeń reklamacyjnych;

 

Twoje dane osobowe przechowywane dla celów realizacji umowy, przesyłania informacji handlowych oraz telefonicznego marketingu bezpośredniego, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Ciebie:

 1. żądania ich usunięcia,
 2. żądania sprostowania,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. żądania ich przeniesienia,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, a to:

 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podwykonawcom wspierających nas np. wykonaniu złożonego przez Ciebie zamówienia;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, marketingowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na nasze zlecenie;

a także innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz;
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Twojej strony.

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym profilowane), jednakże nie będzie to wwyoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

PLIKI COOKIES

Serwis www.wasta.com.pl korzysta z plików cookies, stanowiących dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika
i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Cele, w których wykorzystywane mogą być pliki cookies to m. in. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz zapamiętywanie umów najmu Użytkownika.

Pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); zapisane w ten sposób informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
 2. „stałe” (persistent cookies) – są plikami, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może samodzielnie zmienić ustawienia za pomocą przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operatorzy zastrzegają, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Poza plikami cookies Serwis www.wasta.com.pl może gromadzić zwyczajowo informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegających logowaniu w warstwie serwerowej w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji Użyykownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem, w tym w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników w Serwisie.

Formularz Rekrutacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUN FOR YOU sp. Z o. O. Z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO pod nr KRS:0000720096, NIP: 7831773197, REGON: 36954541700000 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@wasta.com.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia kontaktu z Administratorem, w związku ze złożonym w formularzu kontaktowym zapytaniem, dane osobowe będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do kontaktu w związku ze złożonym na formularzu kontaktowym zapytaniem, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli według Pani/Pana brak jest podstaw do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan żądać ich usunięcia), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: sprzeciw „marketingowy”(ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzysta Pani/Pan z takiego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu) oraz sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację (ma Pani/Pan praw sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wskazać nam szczególną sytuacje, która Pnia/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, w takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub, że Panią/Pana dane są nam niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń), prawo do przenoszenia danych (ma Pani/Pan prawo otrzymywać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które zostały nam dostarczone na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej umowy, może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Pani/Pan uważa, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego), prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem). Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W celu wykonania swoich praw żądanie należy skierować bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Administratora. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania złożone w formularzu kontaktowym.

nasz zespół

Łukasz
Latko

Operations Director

Adrian
Kwiatkowski

Marketing & Sales Support Manager

tier 1komponenty

LISTA TIER 1 publikowana corocznie przez magazyn BLOOMBER, to najlepsi producenci w branży fotowoltaicznej.

Wyróżniający się na tle konkurencji najwyższą jakością, wielkością produkcji liczoną w MW, ciągłością produkcji powyżej 5 lat, bardzo dobrym serwisem gwarancyjnym.